Zadaci sa takmičenja

Zadaci sa opštinskih takmičenja:

2018. 8. 7. 6. 5.

2017. 8. 7. 6. 5.

2016. 8. 7. 6. 5.

2015. 8. 7. 6. 5.

2014 8. 7. 6. 5.

2013 8. 7. 6. 5.

2012 8. 7. 6. 5.

2011. 8. 7. 6. 5.

2010. 8. 7. 6. 5.